ATSpecial header image
13.12.2018

Keliber och Ahola Transport ingår avtal för att utreda en logistikhelhet

Keliber Oy (”Keliber”) och Oyj Ahola Transport Abp (“Ahola Transport”) har ingått ett avtal för att utreda en helhetslösning för logistiken på Kelibers litiumprojekt.

Keliber och Ahola Transport har ingått ett avtal med målet att i samarbete analysera och utreda en logistisk helhetslösning för Kelibers produktion av litiumkemikalier för batterier. I avtalet ingår utvärdering av olika logistiklösningar från gruvdrift till godstransporter och ledningstjänster. Leverantörsval för logistikens olika delområden görs senare på basis av utredningsarbetet.

”Vi är nöjda över att vi har fått en erfaren logistikpartner, som utvecklar modern service enligt hållbar utveckling, för att förbereda vårt litiumprojekt. Vi tror att vi tillsammans med Ahola Transport kommer att hitta effektiva, säkra och hållbara lösningar för transporter av vår litiumgruv- och litiumkemikalieproduktion”, konstaterar Kelibers verkställande direktör Pertti Lamberg.

”Ahola Transport är väldigt nöjd med att påbörja samarbetet. Ett långvarigt utvecklingsarbete för digitala ledningssystem och optimerad service samt samarbetet med vår strategiska partner Scania Mining hjälper oss att planera en effektiv och säker logistikhelhet”, konstaterar verkställande direktören Hans Ahola.

Ytterligare uppgifter:

Pertti Lamberg, verkställande direktör, Keliber Oy, tel. 050 5991 189
Hans Ahola, verkställande direktör, Oyj Ahola Transport Abp, tel. 044 4494 000

Redo för nya uppdrag

Be om offert eller kontakta oss direkt. Vi är redo att hjälpa.

Begär offert